Drucken

Bewertung: 5 / 5

Stern aktivStern aktivStern aktivStern aktivStern aktiv
 

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztroušena stavení zemědělců a domy ostatních obyvatel.

Byla to kdysi trhová ves, snad od XII. století a je to nejstarší část Jemnice. Na návrší nad soutokem Želetavky a Třebětického potoka se vypíná kostel sv. Jakuba Většího. Starobylý kostel a vedle něho odděleně stojící románská válcová kamenná věž vzbuzují už na první pohled zájem jako vzácné kulturní památky.

Masivní zeď, kterou byl kostel pravděpodobně v XVI. století na východní a jižní straně obehnán, měla chránit kostel a obyvatelstvo, hledající v něm útočiště při nepřátelském přepadení.

Ze stavebního souboru kostela sv. Jakuba je nejcennější památkou zmíněná románská kamenná věž. Je patrně zbytkem bývalé rotundy asi z XII. století. Někteří starší historikové a vlastivědní pracovníci (zejména vídenský profesor August Prokop a Dr. J. L. Červinka) měli za to, že Jemnice byla ve XII. století a v XIII. století sídlem údělných knížat z vedlejších větví prvních Přemyslovců. V místech dnešního kostela prý byl knížecí palác, který prý postavil kolem roku 1130 jemnický údělný kníže Jaromír. Knížecí palác byl později přestavěn na kostel. S první zmínkou o knížeti Jaromírovi jako o údělném jemnickém knížeti se setkáváme u historika Tomáše Pešiny z Čechorodu (žil 1629 až 1680). Nebylo však prokázáno, že Jemnicko bylo samostatným údělem a že by v Jemnici měl sídlo některý příslušník vedlejší větve rodu Přemyslovců. Listiny, ve kterých je zmínka o knížeti Jaromírovi k roku 1132 anebo o knížeti Svatoplukovi k roku 1197 jako o údělných jemnických knížatech, jsou nespolehlivé. Zbytky zdiva na severní venkovské stěně presbytáře nasvědčují tonu, že věž je v základech spojena s kostelem v místech, kde dříve stávala rotunda.

Původní kostelík byl postaven v pozdněrománském slohu a při dalších přestavbách se uplatnil i pozdněgotický sloh. V druhém desetiletí XVI. století byl kostel přestavěn do přibližně dnešní podoby, která byla v podstatě zachována i při nové výstavbě po velkém požáru z roku 1832. Presbytář je zaklenut síťovou žebrovou klenbou a kostelní loď je opatřena klenbou valenou. Pole mezi žebry klenby v presbytáři jsou vyzdobena nástěnnými malbami z roku 1515, představujícími 28 náboženských postav. Vzácným dílem kamenického umění je vysoké pozdněgotické pastoforium sanktuarium) v presbytáři na evangelní straně s vytesaným letopočtem 1518 a s vytesanými kamenickými znaky. K cennému vybavení presbytáře naleží také ostění sanktuarie na protější epištolní straně a gotické sedile pro dvě osoby. V dávných dobách se i v tomto kostele pohřbívalo a z údobí XVI. a XVII. století se zachovalo 19 náhrobních kamenů, které jsou umístěny na vnitřní straně ve zdi presbytáře.

Kostel sv. Jakuba byl původně jemnickým farním kostelem až do roku 1658, kdy fara byla přenesena do města a farním kostelem se natrvalo stal kostel sv. Stanislava. Jenom na krátký čas přestal být kostel sv. Jakuba farním kostelem kolem roku 1536 za nekatolického Jindřicha Meziříčského z Lomnice. Při tomto kostele je též hřbitov.

Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba-1
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Previous Next Play Pause

Kostel sv. Jakuba náleží mezi nejstarší památky našeho kraje. Byl zasvěcen patronu horníků, protože Jemnice byla zpočátku jen osadou horníků, kteří sem přišli dolovat železo a stříbro a od nichž pravděpodobně dostala Jemnice své jméno (jamníci - Jemnice). O dolování v Jemnici se nám zachovalo poměrně málo spolehlivých zpráv. Ze západní části hřbitova je vidět přes údolí Třebětického potoka k polní trati, kde se dodnes říká "V havířských jamách". Listinou roku 1335 markrabě Karel potvrdil městská privilegia, dal měšťanům právo na zlatý důl nově otevřený u vsi Štítky a potvrdil jim práva dolovat v kterýchkoliv jiných ať již nových, nebo odedávna používaných dolech. Listinou z roku 1345 jim přiznal markrabě Karel právo řídit se při provozování zlatého dolu ve Štítkách jihlavským horním právem. Z některých zápisů se dovídáme o dolech v "Holčí hoře". Historickým pramenem je také Horní řád, který vydal pro obnovený důl v Jemnici Jindřich Meziříčský z Lomnice (během husitské revoluce prý byly doly v Jemnici opuštěny). Zápis z roku 1574 pojednává o loukách "Nad stříbrnými doly". Další zmínka o dolování je až z roku 1713, kdy Maxmilián z Vlašimi poslal pro havíře do Kutné Hory a kdy se obnovilo dobývání rudy u "Holčí hory". Ještě v roce 1830 se pokusila oživit slávu Jemnice jako hornického města majitelka panství Terezie Trautmannsdorfová, ale zůstalo už jenom při tomto pokusu. Pro nedostatek spolehlivých zpráv nemůžeme určit kromě dolu v dnešní polní trati "V havířských jamách" místa ostatních jemnických dolů.

V podolí narazíme též na starý dům, jehož roh připomíná presbytář zaniklého kostela. Je to skutečně bývalá kaple sv. Alžběty náležející k bývalému Špitálu. Špitál byl od dávných časů určen k celému zaopatření několika zchudlých obyvatelů města, kteří tak měli ve své chudobě a opuštěnosti postaráno o skromné jídlo a o střechu nad hlavou. Kdy tento starý sociální ústav vznikl nevíme, ale z posledního pořízení, které dne 27.prosince 1462 udělal zámožný jemnický občan Štěpán Gulden a který odkázal Špitálu a kapli 12 kop pražských ročního důchodu, se můžeme domnívat, že vznikl nějaký čas před uvedeným rokem 1462. Později byl špitál vydržován z milodarů a nadací a osud jeho chovanců se zlepšil, když Špitálu byly odkázány i pozemky, které se nazývaly "špitálními", Za Josefa II. byl špitál i s kaplí zrušen.

Nedaleko odtud na návrší na druhé straně silnice stojí dřevěná zvonička, ktera prý je památkou na roboty, protože prý jejím vyzváněním byli svoláváni robotníci do práce.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.