tel.: +420 721 508 737

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku příslušníků rodu Pallavicini. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jemnice architektonicky náročnou hrobku.

Je to pozoruhodné dílo stavitelského umění. V půdorysu je toto mauzoleum řešeno ve tvaru kříže se zaoblenými zaklenutými rameny. Nad středem se vypíná vznosná široká kopule. Stavbu projektovali vídeňští architekti, stavební rada Otto Hober a Wilhelm Zech.

Zednické a tesařské práce provedli jemničtí živnostníci. Po stránce výtvarné vyzdobil mauzoleum sochař Vít Matauschek a kamenické práce obstarali Eduard Hauser a Andreas Francini.

Uvnitř je jediná místnost; její podlaha je kryta kamennými dlaždicemi. Hned u vchodu jsou dvě sochy, na levé straně socha sv. Alfonse a na pravé straně socha sv. Karla Boromejského. Obě jsou dílem akademického sochaře Ignáce Weiricha. V postranních kruhovitých prostorech jsou rozestavěny masivní umělecky opracované sarkofágy z bílého mramoru, v nichž jsou uloženy tělesné ostatky příslušníků rodiny Pallavicini. V levém postranním prostoru jsou tři sarkofágy (je tam také jeden hrob pod zemí) a napravo jsou čtyři sarkofágy. V místech, kde se spojuje zdivo jednotlivých ramen, plní dekoretivní úlohu čtyři do zdí zapuštěné pilíře a nahoře jsou čtyři oválné reliéfy ve velikosti asi jeden metr v delším průměru a asi tři čtvrtě metru v kratším průměru. Jsou na nich zobrazeni čtyři evangelisté s evangeliem v rukou: na předních pilastrech evangelisté vlevo Jan s orlem a vpravo Matouš s andělem a na zadních pilastrech evangelisté vlevo Lukáš s obětním dobytčetem a vpravo Marek s okřídleným lvem. Tyto umělecky cenné reliéfy vytvořil také akademický sochař Ignác Weirich. Ale hlavní a nejcennější uměleckou památkou v mauzoleu je kříž postavený na malém oltáři v prostoru proti vchodu do mauzolea. Jeho původce akademický sochař Ignác Weirich jej pojmenoval "Consummatum est" (Dokonáno jest). Na pravém boku prvního odlitku tohoto vrcholného díla mistrova je vyryto: "Ig. Weirich fecit, Roma 1902, t. j. Ignác Weirich vytvořil v Římě 1902.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Hrobka Pallavicini
Hrobka Pallavicini
Hrobka Pallavicini
Hrobka Pallavicini
Hrobka Pallavicini
Hrobka Pallavicini
Previous Next Play Pause